Innkalling til program og nominasjonsmøte på Sola kulturhus torsdag 22 november, klokken 1800.

Til alle medlemmer av Sola Arbeiderparti

Innkalling til program og nominasjonsmøte torsdag 22 november, klokken 1800.

Sted: Sola Kulturhus

Styret inviterer til møte på Sola kulturhus torsdag 22 November kl 1800  der vi skal vedta program og valglisten for Sola Arbeiderparti til det kommende kommunevalget i 2019. 

Torstein Tvedt Solberg som er stortingsrepresentant for Rogaland Arbeiderparti kommer og holder innledning om den politiske situasjonen.

Enkel bevertning.


Agenda:

Godkjennelse av innkalling

Valg av møteleder, sekretær og tellekorps

Fremleggelse av   programkomiteens innstilling v/Siv-Len Strandskog

Behandling av program

Fremleggelse av nominasjonskomiteens innstilling v/Bernhard Nesvik

Behandling av nominasjonslisten

Avslutning

Link til programkomiteens innstilling: 

https://sola.arbeiderpartiet.no/nyheter/programkomiteens-forslag-til-program-for-sola-ap-2019-2023/

Link til nominasjonskomiteens innstilling: 

https://sola.arbeiderpartiet.no/nyheter/nominasjonskomiteens-innstilling/


Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!


Med vennlig hilsen

Viggo Kalaoja

Leder for Sola Arbeiderparti